Pracovní doba:

PO - PÁ 7:30 - 12:15, 13:00 - 15:00


Výdej obilí: POUZE VE STŘEDU 7:30 - 12:15, 13:00 - 15:00

Publicita projektů z OP Rybářství

Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/17_011/0000547
Název projektu: Modernizace v rybářství - Probitas
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu je pořízení vybrané techniky do rybářství, která bude přispívat výhodnější ekonomice provozu, dojde k stabilizaci stávající produkce a zvýší se konkurenční schopnost žadatele. Dále bude postavena nová garáž pro rybářskou techniku a bude opraven rybník Nadváclavský.


Probitas spol.s r.o. vznikla v roce 1991 se zaměřením na obchodní a zprostředkovatelskou činnost.V roce 1993 došlo ve firmě ke změně společníků a společnost se zaměřila na zemědělskou činnost a služby pro zemědělsví. Začala hospodařit na části pronajatého majetku od Státního statku Teplá, který zčásti zprivatizovala.
V roce 1998 vystoupili ze společnosti 2 společníci, tímto vznikla rodinná firma o výměře 1400 ha.
V současné době vlastní společnost 2 společníci, kteří jsou v příbuzenském vztahu a přímo ji řídí jako THP. Ve vrcholovém managmentu jsou dále rodinný příslušníci společníků.


Společnost má celkem 25 stálých zaměstnanců z toho 5 THP a obhospodařuje cca 2400 ha zem.půdy, která je z 75 % ve vlastnictví společnosti, nebo společníků, zbývajících 25 % je pronajato částečně od PF ČR, fyzických osob a města . Zabývá se převážně zemědělskou výrobou, silniční dopravou a službami pro okolní zemědělce, hlavně při úpravě a skladování obilovin a technických plodin.
Zemědělská výroba je dále rozčleněna na rostlinnou a živočišnou výrobu. V rostlinné výrobě je 70% TTP které jsou zařazeny v LFA s ekologickým systémem hospodaření a využívány k zajištění krmivové základny pro živočišnou výrobu.. Zbylých 30% půdy je zorněných a jsou využity k pěstování obilovin, technických plodin a semenných trav..
Živočišná výroba je zaměřena na chov masného skotu s uzavřeným obratem stáda dále pak na výkrm krůtích brojlerů.