Mechanizace a doprava

Společnost je vcelku dobře mechanizačně vybavena.
Vlastní:
3 ks. traktorů nad 200 kW
3 ks traktorů nad 150 kW
10 ks traktorů do 100 kW
2 ks čelní kolový nakladač
2 ks závěsových tahačů
2ks nákladních automobilů
1 ks manipulátor
1 ks obilní kombajn
- kompletní linku Horsch na přípravu půdy a setí
- kompletní linku na sklizeň objemné píce včetně 3 ks senážních vozů
Dále společnost vlastní posklizňovou linku a sklady na obiloviny a olejniny. Je schopna uskladnit jak vlastní výrobu, tak i částečně výrobu okolních zemědělců, pro které tuto činnost dělá službou.
Na údržbu a opravu těchto strojů máme vlastní opravářskou dílnu.