Myslivost

Společníci společnosti vlastní honitbu o výměře 3070 ha. Honitba se nachází z větší části na vlastních pozemcích které společnost obhospodařuje ke kterým byly přičleněny lesní pozemky  o výměře 700 ha. Tímto vznikla smíšená honitba zahrnující jak zemědělské pozemky tak i lesní komplexy v členité krajině tepelska, která je ideální pro chov spárkaté zvěře. Honitba je vcelku dobře zazvěřená. Nachází se tu zvěř srnčí, jelen sika, prase divoké, v západní části honitby jelen evropský, z drobné zvěře zajíc polní a kachna divoká.