Provádíme službou


-dopravní práce- převoz materiálů valníkovým návěsem MAN
                         - převoz materiálů sklápěcí soupravou T 815
                         - převoz materiálů traktorovými návěsy
                         - nakládání materiálů čelními nakladači
                         - zemní práce minirypadlem
-zemědělské práce- orba, příprava a setí secí kombinací Horsch, sekání píce, senážování  
                               samosběracími vozy Potinger, lisování sena a slámy, rozmetání
                               chlévské  mrvy, sklizeň a dopravu obilovin.   
                             - sušení a skladování obilovin
- prodej produktů  - obilí (oves, ječmen, pšenice)
                              - travní směsi
                              - seno, sláma
                              - brambory konzumní
                              - brojlerové krůty
                             -  zástavový dobytek