Rostlinná výroba

Společnost hospodaří na 2400 ha zem. Půdy v nadmořské výšce 650 - 720 m n. mořem, průměrná roční teplota se pohybuje okolo5,5 C a průměrné srážky okolo 700 mm. Na základě těchto faktorů je koncipováno zemědělské zaměření. Na70% zem. půdy jsou trvalé travní porosty, které slouží k zajištění krmivové základny a pastvu pro hovězí skot, tato půda je obhospodařována s ekologickým certifikátem.Ostatní zem. Půda je využívána k pěstování řepky, obilovin, brambor a semenných trav.


Živočišná výroba

Je zaměřena na chov masného skotu plemena masný simentál a charolis. V současné době se přechází na čisté plemeno charolis. Společnost celkem chová 700 ks dobytka z toho 300 ks plemenic. Dobytek je v letních měsících na pastvě v zimním období v zimovištích s krytými přístřešky nebo stájemi. Chov skotu je zařazen v ekologickém hospodaření.
Dále společnost provádí výkrm krůtích brojlerů s celkovou produkcí 16 tis. Ks ročně.